Proefbeplanting oktober 2017

Om te kijken of we de beplanting in de tuin veelzijdiger kunnen maken zullen er drie proefstukken worden gemaakt. Deze worden kosteloos door Van Ginkel aangelegd. Er wordt gestart op 30 oktober en het aanleggen zal een aantal dagen duren.
De blauwe klaver heeft dit jaar gezorgd voor meer stikstof in de grond, waardoor de grond niet te vast wordt. Extra bemesten is daardoor niet nodig.

 

Wat gaat er gebeuren?

De grond wordt 15 à 20 cm omgefreesd en opnieuw ingezaaid met het wildenplanten- en vlindermengsel. Dit is hetzelfde mengsel wat er in het eerste jaar ingezaaid is.

Daarnaast zal het aangevuld worden met planten die structuur aan de tuin zullen geven zoals:

Evaluatie

De drie proefstukken staan op verschillende plekken in de tuin. In de zomer van 2018 gaan we de proefstukken evalueren. De vraag is dan: Heeft dit voldoende verbetering van de beplanting, de grond en verscheidenheid opgeleverd?

Als het een succes is, dan kunnen we na de zomer van 2018,  besluiten of we dit volgend jaar langs de terrassen in de heemtuin toe zullen passen. Uiteraard komen we dan terug met een uitgewerkt plan en de kosten die hieraan verbonden zijn.