Nieuwsupdate 31 augustus 2020

 

 

Bijenhotel

Kort geleden heb ik jullie geïnformeerd over de komst van het bijenhotel dat door Floriade Expo 2020 aan ons is geschonken. Bijna alle mensen reageerden hier positief op, maar er waren ook vragen. 

 

Waarom een bijenhotel in onze tuin?

Het gaat heel slecht met de bijenpopulatie in Nederland en, door de vele bouwwerkzaamheden hier in Almere Poort,  in het bijzonder. De gewone honingbij heeft minder last van bedreigingen omdat deze worden verzorgd door een imker. Juist de wilde bij die een hele grote bijdrage levert aan de bestuiving loopt, mede door bespuiting van gewassen, extra gevaar. Aangezien onze tuin volledig onbespoten is kunnen wij een bijdrage leveren aan de natuur, zodat wij ook in de toekomst nog appels, peren, aardbeien enz. kunnen blijven eten.

 

 

Waar komt het bijenhotel?

Het bijenhotel komt op een plaats waarbij de bewoners er geen last van hebben, dus niet in de nabijheid van woningen en ook niet in de directe nabijheid van het zwembad.

 

Komen er niet te veel bijen in onze tuin?

Nee momenteel vliegen er honderden bijen en hommels in onze tuin. Velen zijn door alle bouwwerkzaamheden hun plekje kwijtgeraakt. Het zijn dezelfde bijen die we uitnodigen om gebruik te maken van ons bijenhotel.

 

Hoogte heggen

 

Momenteel is er van vele kanten discussie over de hoogte van onze heggen in het mandelige gebied. Mij is verteld dat enige jaren geleden in de algemene ledenvergadering is besloten de hoogte van de heggen op 110 cm te houden. Ik heb inmiddels bijna alle notulen teruggelezen, maar kan dit besluit nergens terug vinden. Inmiddels zijn er al een aantal bewoners die zelf zijn begonnen om de heg te snoeien naar de hun gewenste hoogte. Dit is, de met jullie gemaakte ondertekende afspraken,  niet toegestaan! Aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat die 110 cm voor mensen te hoog is om optimaal van onze prachtige heemtuin te kunnen genieten vanaf het terras. Om die reden wil ik voor- stellen de hoogte van de heg bij de 2e snoei op 100 cm hoogte te brengen en in de eerstvolgende ledenvergadering dit onderwerp op de agenda te zetten. 

 

Zwemtrap

 

Bijna alle mensen hebben positief gereageerd op het voorstel van het bestuur over de aanschaf van het type zwemtrap. Aangezien het hier een aanschaf betreft die onder de € 500,- is kunnen wij deze trap in het kader van de snelheid zonder overleg in de alv  nu al bestellen.

 

 

Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben over dit verhaal, schroom niet mij hierover te benaderen.

 

 

 

Vriendelijke groet,

 

Paul van Rosmalen